Algemene Voorwaarden

1. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen en alle verkooptransacties op de website www.erstwhile.be (de “Online Shop”) met betrekking tot de producten die te koop worden aangeboden op de website www.erstwhile .be (de “Producten”). De website is eigendom van en wordt beheerd door RYMND BVBA (Mechelen, België), met ondernemingsnummer BE 0680.811.326 (de "Verkoper", "wij" of "ons", naargelang het geval), die optreedt als de verkoper van de Producten.

Het plaatsen van een bestelling op www.erstwhile.be impliceert de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Voorwaarden zijn alleen van toepassing op bestellingen die op of na de wijzigingsdatum zijn geplaatst.

We raden u aan om een kopie van de Voorwaarden af te drukken of op uw harde schijf te bewaren wanneer u besluit een bestelling te plaatsen op www.erstwhile.be

2. EEN BESTELLING PLAATSEN OP WWW.ERSTHILE.BE

Om een bestelling te plaatsen op www.erstwhile.be dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U heeft ons uw naam, adres, e-mailadres, betalingsinformatie en andere vereiste informatie doorgegeven;
 • Indien u met een betaalkaart heeft betaald, dient u de rechtmatige eigenaar of gemachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om Producten te kopen.
 • Wanneer u een persoonlijk account aanmaakt, moet u ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord aanmaken. Bescherm uw wachtwoord te allen tijde en geef het niet door. U wordt verantwoordelijk gehouden voor alle aankopen die worden gedaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Bestellingen op www.erstwhile.be hebben het volgende proces:

 • U kiest de producten;
 • Je vult je betaalgegevens in en kiest een afleveradres;
 • Autorisatie van betaling;
 • Wij sturen u een bevestiging van de ontvangst van de bestelling per e-mail zodra de betaling is verwerkt;
 • Wij incasseren de betaling van uw bankrekening;
 • We verzenden de producten;
 • U ontvangt de producten.

3. VERWERKING VAN DE BESTELLING

Bestellingen geplaatst op www.erstwhile.be binden de Verkoper niet. Ze worden pas bindend voor de Verkoper zodra de Verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd. We hebben het recht om uw bestelling om welke reden dan ook te weigeren.

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u een bevestigingsmail van de ontvangst van uw bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde producten. Deze ontvangstbevestiging houdt niet in dat uw bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw bestelling en het sluiten van het verkoopcontract vindt plaats als en zodra de bestelde Producten naar u zijn verzonden. Na verzending van de Producten behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren zolang u de Producten nog niet heeft ontvangen.

We hebben het recht om uw bestelling te weigeren als:

 • Er is een technische of prijsfout opgetreden op de website www.erstwhile.be op het moment van bestellen;
 • Het bestelde Product is niet beschikbaar (in het geval dat het bestelde Product niet beschikbaar is, zullen wij u via e-mail informeren);
 • De verstrekte betalingsinformatie is onjuist of niet verifieerbaar.
 • Onze beveiligingssystemen geven aan dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;

In het geval dat we een bestelling weigeren of annuleren om een van de bovengenoemde redenen, zullen we - in voorkomend geval - de betaalde prijs voor het product en de betaalde verzendkosten terugbetalen.

4. PRIJZEN, LEVERING EN VERWERKING KOSTEN EN BELASTINGEN

De prijzen vermeld op de website www.erstwhile.be zijn inclusief BTW. Ze zijn enkel van toepassing op bestellingen geplaatst op de website www.erstwhile.be. Hoewel we de website www.erstwhile.be zorgvuldig hebben opgebouwd, kunnen de getoonde prijzen onjuist zijn. Foutief weergegeven prijzen worden zo snel mogelijk aangepast en binden ons niet.

Afzonderlijke kosten voor levering en verwerking en toepasselijke belastingen worden getoond bij het plaatsen van de bestelling. De bezorgkosten worden weergegeven in de winkelwagen.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING VAN PRODUCTEN

De Verkoper garandeert niet dat alle Producten getoond op de website www.erstwhile.be beschikbaar zijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bepaalde Producten te wijzigen, uit het assortiment te verwijderen of niet langer beschikbaar te stellen voor verkoop.

We proberen bestelde Producten op tijd te leveren. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin we worden verhinderd de Producten op tijd te verzenden en de door ons aangegeven levertijd te halen. Een door ons opgegeven levertijd moet daarom worden beschouwd als een niet-bindende schatting en niet als een verplichting om het resultaat te bereiken van het leveren van de Producten op de geschatte leverdatum.

Binnen een redelijke termijn na levering dient u te controleren of u de Producten in goede staat heeft ontvangen en of de inhoud van het geleverde pakket compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele schade aan de Producten en/of eventuele tekorten in de geleverde Producten.

Indien u de levering of ontvangst van de Producten onredelijk lang uitstelt nadat wij u hebben geïnformeerd dat wij hebben geprobeerd de Producten bij u af te leveren, of indien u een onjuist afleveradres heeft opgegeven waardoor de Producten zijn aan ons geretourneerd na de eerste poging tot levering, gaan we ervan uit dat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en we zullen de voor de Producten betaalde prijs terugbetalen in overeenstemming met ons retourbeleid en de relevante toepasselijke wettelijke bepalingen.

6. AFBEELDINGEN VAN PRODUCTEN OP www.erstwhile.be

De weergave van de kleuren van de Producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van uw monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. De gepresenteerde kleuren kunnen daarom afwijken van de werkelijke kleuren van de Producten.

7. BETALING

Voor de afwikkeling van online betalingen werken wij samen met 2CHECKOUT. Wij hebben geen toegang tot de vertrouwelijke betalingsgegevens van onze klanten. U kunt alleen betalen met geautoriseerde creditcards of betaalpassen. De geautoriseerde kaarten worden vermeld op de website www.erstwhile.be. U moet de gegevens van de kaart opgeven wanneer u uw bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht bij verzending van de bestelde Producten. We zullen de Producten pas verzenden nadat de uitgever van de kaart toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de kaart voor de betaling van de bestelde Producten.

8. RETOUR

Indien u als consument een Product heeft gekocht voor persoonlijk gebruik en u wilt beroep doen op uw herroepingsrecht, dient u het retourformulier in te vullen dat bij uw pakket zit en uw bestelling binnen 15 dagen na ontvangst van uw pakket aan ons terug te sturen.

Je hebt ook het recht om Producten die je hebt gekocht via de website www.erstwhile.be te retourneren in het geval deze Producten defect of niet-conform zijn. In dat geval dient u zo spoedig mogelijk na levering (max. 14 dagen) een verzoek tot retournering in bij onze klantenservice. Als onze klantenservice uw verzoek goedkeurt, ontvangt u per e-mail instructies voor het retourneren van het (de) Product(en).

Wij keuren verzoeken tot retournering in ieder geval alleen goed als het een compleet product betreft (de twee elementen van een paar moeten bijvoorbeeld samen worden geretourneerd), het product op geen enkele manier is gewassen of gebruikt en de producten worden geretourneerd in de originele verpakking.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Producten veilig en beschermd blijven terwijl ze onder uw hoede zijn. Behandel de Producten met zorg en retourneer deze in de staat waarin ze bij u zijn afgeleverd. Zorg ervoor dat de Producten op de juiste manier zijn verpakt.

Retournering of vervanging van de Producten kan pas plaatsvinden nadat wij alle te retourneren Producten hebben ontvangen.

In het geval dat u Producten retourneert die u 1) niet mocht retourneren, 2) die niet meer in de originele staat zijn, 3) die niet goed zijn verpakt, 4) die incompleet zijn, 5) waarvoor u niet heeft betaald de levering, 6) of waarvoor u niet de nodige zorgvuldigheid hebt betracht om de Producten in goede staat terug te sturen, behouden wij ons het recht voor om uw retourzending te weigeren en de gevraagde terugbetaling te weigeren of om u de kosten in rekening te brengen die nodig zijn om de noodzakelijke reparaties, bevoorrading of soortgelijke directe kosten die voortvloeien uit of verband houden met de betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen).

9. RESTITUTIE

Restitutie kan alleen plaatsvinden nadat alle Producten in originele staat aan ons zijn geretourneerd en nadat wij deze hebben ontvangen. Wanneer u ervoor heeft gekozen om met creditcard te betalen, wordt u op deze kaart terugbetaald. Wanneer u ervoor heeft gekozen om via bankoverschrijving te betalen, storten wij de restitutie op deze rekening. Alle terugbetalingen vinden plaats binnen 15 dagen na ontvangst van de geretourneerde Producten.

10. OMSTANDIGHEDEN BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE

We zullen al het nodige doen om aan onze verplichtingen te voldoen. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen in het geval dit is veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle. In geval van vertraging zullen we zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uitvoeren.

11. AANSPRAKELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden beschrijven de volledige omvang van de verplichtingen en aansprakelijkheden van de verkoper met betrekking tot de levering van producten. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn er geen garanties, voorwaarden of voorwaarden die bindend zijn voor de Verkoper, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene voorwaarden.

Wij zijn niet aansprakelijk op grond van contractbreuk, onrechtmatige daad, vrijwaring of anderszins voor enig economisch verlies (inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, winst en/of omzet of verwachte besparingen), verlies van gegevens, verlies van goodwill of reputatieschade, of enige andere indirecte, onvoorziene, speciale of gevolgschade, ongeacht hoe deze is veroorzaakt. Niets in deze Algemene voorwaarden zal uw wettelijke rechten beperken en niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid voor fraude of opzettelijk wangedrag te beperken of uit te sluiten.

12. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens die via de website www.erstwhile.be aan de Verkoper worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De Verkoper verbindt zich ertoe de verstrekte persoonsgegevens te behandelen en te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens. U heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om onjuiste gegevens te laten corrigeren door een brief aan de Verkoper te sturen. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het beheer van onze relatie met u als onze klant, voor direct marketingdoeleinden en voor de wereldwijde beeldvorming van ons klantenbestand. U kunt zich te allen tijde en gratis verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door een brief te sturen naar de Verkoper.

13. SCHEIDBAARHEID

Een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden die onwettig of niet-afdwingbaar is, kan worden gescheiden van deze Algemene Voorwaarden en de overige voorwaarden of delen van de bepaling van deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht.

14. CONTACT 

Mocht u nog vragen hebben over het kopen van Producten via de website www.erstwhile.be, dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via hello@erstwhile.be